Untitled-3

תפריט מיוחד לתקופת 'בין המצרים' מרבד הקסמים

פילה מושט בנוסח מזרחי – 49 ש"ח

פילה מושט בלימון – 49 ש"ח

קציצות דג של אמא – 49 ש"ח

דג סלומון – 53 ש"ח

*לחם וחמוצים *2 תוספות לבחירה מהתפריט